Ubuntu, CentOS, Archlinux Монгол толин сервер (Mongolian mirror server)

Монголын Үндэсний Дата Төв Монголын толин серверүүд ажиллуулж эхэлжээ. Баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд Ubuntu дээр хэрхэн тохируулах зааварчилгааг видео хэлбэрээр хүргэе. Мөн доор ҮДТ-ийн хуудаснаас мэдээллийг хуулж орууллаа.

CentOS, Ubuntu болон Archlinux системүүдийн толин серверийг шинэчлэн нэвтрүүллээ. Тус системүүдийг хэрэглэгчдэд дотооддоо өндөр хурдаар татаж авах болон хэрэгтэй програм хангамжийг суулгах, суулгасан програм хангамжаа сайжруулах, сүүлийн хувилбаруудыг татан авч ашиглах боломжийг олгож байгаа юм.

Centos repository тохируулах заавар

Өмнөх repository cache устгахдаа дараах командыг ашиглана.

sudo yum clean all

Хуучин repository идэвхгүй болгоход дараах командыг ашиглана.

sudo yum --disablerepo=* update

Тухайн файлыг vi эсвэл nano зэрэг text editor ашиглаж шинээр repository-н тохиргоог бичиж өгнө.

sudo vi /etc/yum.repos.d/centos-mndc.repo
[mndc] name=CentOS-$releasever - MNDC mirrorlist=http://mirror.datacenter.mn/centos/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os baseurl=http://mirror.datacenter.mn/centos/$releasever/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=http://mirror.datacenter.mn/centos/RPM-GPG-KEY-centos$releasever protect=1 enabled=1

Дээрх тохиргоог хуулсны дараагаар

sudo yum update

командыг ажиллуулж repository-г шинэчилнэ.

Холбоос: http://mirror.datacenter.mn/centos

UBUNTU repository тохируулах заавар

Хуучин repository мэдээлэл хадгалагдаж буй файлыг дараах командын дагуу нөөцөлж авна.

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak

Тухайн файлыг vi эсвэл nano зэрэг text editor ашиглаж, ашиглахгүй repository урд "#" тэмдэгт тавьж идэвхгүй болгоно.

sudo vi /etc/apt/sources.list
#deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe main #deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe mian

Дээрх байдлаар хуучин repository-г идэвхгүй болгоно.

Хуучин repository-г идэвхигүй болгосны дараа доорх repository-г sources.list файлд нэмж өгнө. Нэмэхдээ өөрийн системд тохирох codename ашиглана. Жишээ болгож trusty codename бүхий системд дараах байдалтайгаар нэмнэ.

deb http://mirror.datacenter.mn/ubuntu/ trusty universe main deb-src http://mirror.datacenter.mn/ubuntu/ trusty universe main deb http://mirror.datacenter.mn/ubuntu/ trusty-updates universe main deb-src http://mirror.datacenter.mn/ubuntu/ trusty-updates universe main

Дээрх тохиргоог хуулсаны дараагаар

sudo apt-get update

коммандыг ажиллуулж repository-г шинэчилнэ.

Холбоос: http://mirror.datacenter.mn/ubuntuЭх сурвалж: https://datacenter.gov.mn/blog/post/tolin-server-azhillagaand-orloo
2017-5-12,18:29 | Ангилал: Linux
Илгээх | 37 хүн уншсан | Бичсэн: Алмас

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл (0) | :

Сэтгэгдэл бичиж буй танд баярлалаа. Хэрэв та ямар нэг зүйл асуух гэж байгаа бол асуулт тавихын өмнө энд дарж уншаарай.

Бүртгэлтэй нэрээр бичих
 
  хариу
Зочин нэрээр бичих

:-)
idiomatic-dormant
idiomatic-dormant